دسته‌ها
خبر

تشکیل دادگاه ویژه تخلفات انتخاباتی

دادستان تهران از تعیین شعبه ویژه برای تخلفات انتخاباتی خبر داد.

سعید مرتضوی در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت : این شعبه ویژه در ستاد مرکزی پرونده های مربوط را رسیدگی می کند.

وی با بیان اینکه در روزهای نزدیک به انتخابات برخی افراد با ارسال پیام کوتاه مبادرت به تخریب بعضی اشخاص می کنند ، گفت : این شعبه ویژه پرونده هایی را در این زمینه رسیدگی کرده است .

وی همچنین از گشایش دادسرای ویژه جرایم اینترنتی و فناوری ارتباطات تا هفته آینده خبرداد .

دادستان تهران افزود : با گشایش این دادسرا به عنوان ناحیه 31 ، تخریب افراد از طریق پیام کوتاه و تخلفات اینترنتی رسیدگی خواهد شد .