دسته‌ها
خبر

ماليات مکالمات همراه اول کاهش يافت

نرخ ماليات مکالمات در سيم‌کارت‌هاي همراه اول از 6درصد به 3درصد کاهش يافت.به گزارش روابط عمومي شرکت ارتباطات سيار، بر پايه مفاد قانون ماليات بر ارزش افزوده نرخ ماليات مکالمات در سيم‌کارت­هاي همراه ­اول از 6 درصد به 3 درصد کاهش يافت.بر اين اساس، کاهش 50 درصدي ماليات در قبوض دوره مهر و آبان (1/7/87 تا 1/9/87) سيم­کارت دايمي منظور شده است.