دسته‌ها
خبر

متن كامل حكم محروميت خداداد عزيزي

کمیته انضباطی فدراسیون رای خود را در خصوص تخلفات خداداد عزیزی و همراهانش صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون فوتبال،شکایت قاسم محمدی خبرنگار مضروب و سایر گزارشات ارسالی حاکیست پس از پایان مسابقه فوتبال بین تیمهای پیام خراسان و مقاومت فجر شهید سپاسی که در تاریخ 9/9/87 در ورزشگاه ثامن الائمه مشهد مقدس برگزار گردید و در درگیری های حادث شده فردی بنام قاسم محمدی که در لحظه وقوع درگیری هویت وی مشخص نبود توسط خداداد عزیزی قائم مقام باشگاه پیام و همراهان وی علی عصمتی مسئول حقوقی باشگاه ، اشپیتیم آریفی ، رودیگرو تکسیدا پریرا ، شاکری و عده ای دیگر مورد ضرب و جرح واقع که بعلت وخامت جسمانی اوضاع به بیمارستان انتقال و تحت درمان قرار میگیرد.

پس از ارجاع شکوائیه و گزارشات در مورد وقایع فوق الذکر ، کمیته انضباطی به فوریت جلسه رسیدگی جهت اخذ اظهارات خداداد عزیزی در مورخ 11/9/87 تشکیل و نامبرده باتفاق سردار صلاحی در این جلسه حاضر گردید و در اظهارات مفصل خود که بشرح مندرج در صورتجلسه تنظیم و ضمن دفاع از خود ، مباشرت در درگیری با قاسم محمدی را رد نموده و اظهار داشت قاسم محمدی پشت سرِ ما در جایگاه مخصوص نشسته بود و گزارش میداد زمانی که بازی تمام شد مسائل تحریک آمیز شد که بین ما و وی درگیری رخ دهد و من در همین زمان محمدی را از صحنه دور کردم وقتی متوجه شدم ایشان خبرنگار است شب در بیمارستان به دیدن و عیادت وی رفتم.

نامبرده به من گفت شما بمن لگد زده ای و من پاسخ دادم من شما را نزدم گفت: اگر نزدی من از شما راضی هستم و همان شب رضایت داد و در مورد مطالب و مصاحبه های انجام شده بعد از واقعه ، من در حالت عصبیت مبادرت به انجام گفتگو کردم همه میدانند رابطه خوبی با خبرنگاران دارم.

گفته اند بخاطر صلوات به این فرد حمله شده است در مملکت ما با هیچکس بخاطر صلوات درگیر نمیشوند و هیچکس را بخاطر صلوات کتک نمیزنند و اگر هم این چنین باشد من در زدن ایشان نقش نداشتم.

قاسم محمدی خبرنگار مضروب طی شکواییه تقدیمی از خداداد عزیزی و همراهان وی به اتهام ضرب و شتم شکایت و عنوان نمود من در تمام طول مسابقه به گزارش تلفنی و لحظه لحظه بازی برای روزنامه مشغول بودم خداداد عزیزی و سایر متخلفان سه ردیف پایین تر نشسته بودند و هیچ برخوردی با هم نداشتیم پس از خاتمه مسابقه و به سبب پیروزی تیم مقاومت شهید سپاسی صلوات بلندی توسط همراهان تیم شهید سپاسی فرستاده شد و من هم با آنها همنوا شدم.

با سر دادن ذکر صلوات به یکباره خداداد عزیزی به سمت بالا آمد و گفت :« همین بود بزنیدش» و بلافاصله یقه مرا گرفت و درگیر شد با این زد و خورد قصد فرار داشتم چون شرایط وخیم بود مقابل در خروجی با ضربه ای از پشت ، سرنگون شدم و متهمین به من حمله ور شدند و در حالیکه روی زمین افتاده بودم غلت زنان از پله ها پایین پرتاب و ضاربین به عمل زدن من ادامه دادند تا بیهوش شدم و به بیمارستان منتقل و در آنجا به توصیه و درخواست دیگران رضایت دادم .

خداداد عزیزی شب آزاد شود و پیگیر قضایی پرونده متشکله میباشم. جلسه دیگری روز 16/9/87 با حضور محمدی شاکی پرونده و سایر مطلعین و شهود واقعه به شرح مندرجات صورتجلسه در کمیته انضباطی تشکیل و اظهارات شاکی و سایر گواهان ، استماع و صورتجلسه گردید. اضافه مینماید در تاریخ 9/9/87 نیز گواهانی که در ورزشگاه ثامن الائمه حاضر بودند در دفاع از خداداد عزیزی در کمیته انضباطی مطالب خود را عنوان نمودند.کمیته انضباطی پس از تشکیل جلسات فوق الذکر و استماع اظهارات قاسم محمدی ، خداداد عزیزی و سایر شهود و مطلعین و با ملاحظه استعلامات و تحقیقات محسوس وغیر محسوس بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.

1- حضور خداداد عزیزی در محل حادثه و حضور در درگیری به عنوان برخورد زننده و اهانت و انجام مصاحبه و اظهارات خلاف واقع و مطالب موهن و تائید ضرب و شتم قاسم محمدی و نسبت به مسئولین تیم و سایر مقامات تخلفاتی میباشدکه از نظر کمیته انضباطی احراز شده تلقی میگردد و بهمین علت اعمال و رفتار نامبرده را بلحاظ ماده 80 موضوع تشدید تنبیهات بخاطر سوابق انضباطی (در مورد خداداد عزیزی ) و با توجه به مفاد ماده 81 آیین نامه در مورد تخلفات بعد از مسابقه و اعمال تنبیهات و مشابهت آن با تنبیهات و تخلفات حین مسابقه (در مورد تمامی متخلفین این ماده مورد استناد میباشد) اعمال و رفتار خداداد عزیزی از جهت برخورد زننده و اهانت منطبق با بندهای«ب» و «و» ماده 35 ، ایجاد جنجال و ماده 41 انجام مصاحبه ها و بیان مطالب موهن ماده 47 آیین نامه و نامبرده به ترتیب به استناد بندهای «د» ،«و» و «ج» ماده 33 به یکسال محرومیت از همراهی تیم مربوطه و سایر تیمها و هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال و به پرداخت صد میلیون (000/000/100) ریال جریمه نقدی محکوم میگردد.

2- اعمال و رفتار علی عصمتی مسئول حقوقی باشگاه مبنی بر ضرب و شتم قاسم محمدی که حسب تعریف ماده یک آیین نامه از جمله مقامات رسمی باشگاه محسوب میگردد محرز و مشمول ماده 55 آیین نامه و منطبق با بند «ب» و «و» ماده 35 و نامبرده باستناد بندهای «و» و «ج» ماده 33 بمدت دو سال از هرگونه فعالیت رسمی مرتبط با فوتبال محروم و به پرداخت بیست میلیون (000/000/20) ریال جریمه نقدی محکوم میگردد.

3- تخلفات سجاد شاکری مبنی بر ضرب و شتم قاسم محمدی محرز و منطبق با بند «ب» و«و» ماده 35 و نامبرده باستناد بندهای «ب» ، «و» ، «ج» و «ه» بمدت یکسال محرومیت از هرگونه فعالیت رسمی مرتبط با فوتبال محروم و به پرداخت ده میلیون (000/000/10) ریال جریمه نقدی محکوم میگردد.

نسبت به اعمال و رفتار متخلفانه بازیکنان خارجی تیم فوتبال پیام خراسان مبنی بر ایراد صدمه به قاسم محمدی و نیز شکایت متقابل خداد عزیزی و همراهان از قاسم محمدی ، پرونده همچنان مفتوح است و تحقیقات همچنان ادامه دارد.

رای صادره در مدت چهار روز قابل تجدید نظر خواهی با رعایت مقررات در کمیته محترم استیناف میباشد.