دسته‌ها
خبر

هواي تهران در وضعيت «هشدار» و مرز «اضطرار»

دبير كميته هماهنگي و نظارت مواقع اضطراري آلودگي هواي تهران گفت: كيفيت هواي تهران در وضعيت «هشدار» قرار گرفت.

دكتر صدوق، مديركل محيط زيست استان تهران در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه پايداري جوي از روز دوشنبه در تهران آغاز شده است، افزود: بر اين اساس نتايج ايستگاه‌هاي سنجش آلودگي هواي تهران نشان مي‌دهد كيفيت هواي پايتخت هم‌اكنون در وضعيت «هشدار» و مرز «اضطرار» قرار دارد.

وي به كودكان و بزرگسالان فعال و كليه بيماران قلبي و تنفسي توصيه كرد: از فعاليت در هواي آزاد بويژه نقاط مركزي و پر تردد شهر جدا اجتناب كنند.

دبير كميته هماهنگي و نظارت مواقع اضطراري آلودگي هواي تهران با اشاره به اينكه پيش‌بيني مي‌شود آلودگي هواي تهران فردا با توجه به تعطيلي آخر هفته باز هم افزايش يابد، گفت: مراتب به استانداري تهران و رييس كميته اضطراري آلودگي هواي تهران اعلام شده كه در صورت ادامه اين روند، جلسه كميته مواقع اضطراري آلودگي هواي تهران فردا تشكيل مي‌شود.

وي تاكيد كرد: آمارها نشان مي‌دهد آلودگي هوا در تهران در برخي نقاط مانند «آزادي» بيش از سه برابر حد مجاز شده است.

دكتر رشيدي، مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران نيز به ايسنا گفت: سازمان هواشناسي كشور از روز دوشنبه در اطلاعيه‌اي پايداري جوي براي تهران پيش‌بيني كرده كه متاسفانه ميزان آلودگي هواي پايتخت به لحاظ آلاينده ذرات معلق هم‌اكنون در شرايط «هشدار» قرار دارد.