دسته‌ها
خبر

پرداخت غرامت فوت علي زاده‌علي به پيام

رييس بيمه پاسارگاد شعبه مشهد گفت: بيمه پاسارگاد مبلغ30 ميليون تومان بابت غرامت فوت علي زاده‌علي، به باشگاه پيام پرداخت كرد.

سيد اميدرشيدي در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: شركت سهامي بيمه پاسارگاد غرامت فوت علي زاده‌علي بازيكن تيم پيام خراسان را كه در اثر تصادف در شهريور ماه سال جاري به ديار باقي شتافت، پرداخت كرده است.

وي با بيان اينكه تمامي بازيكنان اين باشگاه تحت پوشش بيمه حوادث گروهي اين شركت قرار دارند، اظهار داشت: بيمه پاسارگاد پس از اطلاع از وقوع حادثه نسبت به بررسي موضوع اقدام و در نهايت مبلغ 30 ميليون تومان بابت غرامت فوت اين بازيكن، به باشگاه پرداخت كرد.

وي خاطرنشان ساخت: تمامي بازيكنان فوتبال در دو باشگاه ابومسلم و پيام در سال گذشته نزد شركت بيمه پاسارگاد تحت پوشش بيمه حوادث گروهي قرار گرفته و شركت بيمه از محل تعهدات بيمه‌نامه تاكنون بخش عمده‌اي از حوادث ورزشي پيش آمده براي بازيكنان در طول مسابقات را جبران كرده است.

رييس بيمه پاسارگاد شعبه مشهد گفت: تمامي باشگاه‌هاي ورزشي نيز چنانچه نسبت به پوشش بيمه‌اي بازيكنان خود در مقابل حوادث نزد شركت‌هاي بيمه‌گر اقدام كنند، مي‌توانند علاوه بر جبران بخشي از هزينه‌هاي باشگاهداري، امنيت رواني مطلوب براي بازيكنان خود نيز فراهم آورند.