دسته‌ها
خبر

جزئيات اعزام زائران عمره مفرده 88

مدير حج و زيارت استان تهران، جزئيات ثبت نام عمره مفرده سال آينده را براي زائران تهراني تشريح كرد.شيباني در گفت‌وگو با فارس افزود: در سال آينده حدود 800 هزار نفر زائر از نقاط مختلف كشور به مكه مكرمه و مدينه منوره اعزام مي‌شوند.
وي با اشاره به اينكه اعزام متقاضيان داراي اولويت تشرف از پانزدهم اسفند‌ماه 1387 آغاز و تا ابتداي ماه مبارك رمضان 1388 و دو مرحله انجام مي‌شود، گفت: مرحله اول از تاريخ 15/12/1387 تا 26/03/1388 و مرحله دوم از تاريخ 27/03/1388 تا ابتداي ماه مبارك رمضان كه متعاقباً اعلام مي‌شود.
مدير حج و زيارت استان تهران اضافه كرد: فهرست كارگزاران و نيز شرايط مشمولين تشرف مرحله اول علاوه در پايگاه اينترنتي www.hajjtehran.org قابل دسترس است و زائرين واجد شرايط اين مرحله مي‌توانند با توجه دقيق به نكات قيد شده براي تشرف، برنامه‌ريزي و اقدام كنند.
وي يادآور شد:‌اعزام پذيرش‌شدگان منوط به صدور رواديد (ويزا) توسط سفارت عربستان در ايران استا و در صورت بروز هرگونه موارد پيش‌بيني نشده، تاخير و يا عدم انجام پرواز مسئوليتي متوجه مديريت حج و زيارت استان تهران نيست.مدير حج و زيارت استان تهران در خصوص مشمولين تشرف عمره سال آينده گفت: تمامي افرادي كه فيش بانك ملي دارند سال آينده به عمره اعزام مي‌شوند.
شيباني ادامه داد تمامي دارندگان اسناد بانك ملي به شرح زير سال آينده اعزام مي‌شوندالف) دارندگان اسناد ثبت نامي سال 1363 (000/100 و 000/5 ريالي) كه تاكنون مشرف نشده باشند.ب) دارندگان اسناد ثبت نامي سال 1376 (000/150 و 000/000/1 و 000/500/1 ريالي) كه تاكنون مشرف نشده باشند.ج) دارندگان اسناد سپرده‌گذاري عمره عادي از بهمن 82 لغايت 29/12/85 با مبالغ علي‌الحساب نيم بهاء 000/000/2 ريالي يا كامل 000/000/4 ريالي.د) دارندگان اسناد سپرده‌گذاري عمره عادي بعد از 29/12/85 كه برابر ضوابط و مجوزهاي مربوطه صادر و ظهر نويسي شده باشد با مبالغ علي الحساب نيم بهاء 000/000/2 يا كامل 000/000/ 4 ريالي.
مدير حج و زيارت استان تهران افزود: همچنين دارندگان اسناد ثبت‌نامي سال 1374 پست بانك (000/000/2 ريالي) كه تاكنون مشرف نشده باشند.
شيباني يادآور شد: دارندگان اينگونه اسناد لازم است ابتدا با مراجعه به دفتر حج و زيارت استان تهران نسبت به تبديل قبض سپرده‌گذاري خود به دعوتنامه اقدام كنند.
وي اضافه كرد:‌از اين رو هر يك از افراد با ارايه برگه دعوتنامه سهميه معتبر، برابر يك سهميه در سيستم نرم‌افزاري بايد ثبت‌ اطلاعات شود.
مدير حج و زيارت استان تهران خاطرنشان كرد: تمامي افراد مذكور در بند «الف» كه طي سال‌هاي قبل اقدام به ثبت‌نام نزد كارگزاران مجاز نموده و به هر علتي مشرف نشده و وجوه آنان نزد يكي از شركت‌هاي مجري مجاز از طرف سازمان حج و زيارت (بستانكار) است، منوط به اينكه قبل از مراجعه به كارگزاران نسبت به اخذ تاييديه از دفتر حج و زيارت و تبديل سند خود اقدام نموده باشند.
وي در خصوص عمره نوروزي گفت: واجدين تشرف و ثبت‌نام در گروه‌هاي حدفاصل 23/12/87 لغايت 07/01/1388 مي‌توانند اعزام شوند.
شيباني ادامه داد: تمامي متقاضيان واجد شرايط تشرف به عمره 88 (موارد رديف‌هاي 1 و 2) به جز،موارد زير، مي‌توانند در ثبت‌نام گروه‌هاي نوروزي با رعايت ساير ضوابط و شرايط مربوطه اقدام كنند.الف) آن دسته از افراد كه اسناد آنان انتقالي است. (به جز انتقال از بستگان درجه 1)،ب) سهميه ارگانها، نهادها و غيرهج) افرادي كه به واسطه تبعيت (موارد مذكور در بند «و») در سال جاري مشرف خواهند شد.
نحوه پذيرش و ثبت‌ناموي در خصوص نحوه پذيرش و ثبت نام گفت: ذخيره (رزرو) اوليه، در ابتدا متقاضي واجدالشرايط با مراجعه به يكي از كارگزاريةاي مجاز در سطح استان و با ارائه مدارك لازم نسبت به انتخاب و ذخيره (رزرو) در يكي از گروه‌هاي اعزامي اقدام نموده و در انتها برگه انجام رزرو اوليه را حاوي مشخصات گروه پروازي مربوط به همراه نام و نشاني كارگزار عامل (مقصد) و كد پيگري دريافت كند.
وي اظهار داشت: با توجه با انجام رزرواسيون تحت وب و دسترسي كارگزاران جهت تكميل ظرفيت گروه‌هاي پروازي مختلف، كارگزاران اكيداً از دريافت مدارك بدون ثبت نام در سامانه خودداري كنند و در صورت انجام اين مسئله و تكميل ظرفيت گروه كارگزار خاطي در برابر متقاضيان معترض مسئول خواهند بود.
مدير حج و زيارت استان تهران ادامه داد: مبلغ دريافتي از زائر جهت انجام رزرواسيون اوليه و صدور رسيد و انجام آن به همراه كد پيگيري بيست هزار ريال خواهد بود.
شيباني در خصوص ثبت نام قطعي گفت: بعد از انجام رزرواسيون اوليه لازم است هر يك از متقاضيان در مدت زمان تعيين شده (72 ساعت از تاريخ صدور برگه رزرواسيون اولين) با ارائه اصل و رونوشت مدارك مورد نياز و اشاره شده جهت انجام ثبت نام قطعي به كارگزار عامل (مقصد) اقدام كنند. در صورت عدم مراجعه متقاضي در مهلت مقرر وي به صورت خودكار از سامانه ثبت نام حذف شده و جهت ثبت نام بايد مراحل قبلي را مجددا طي كند.مدارك مورد نياز براي ثبت‌نام مقدماتي و قطعيمدير حج و زيارت استان تهران در خصوص مدارك مورد نياز ثبت نام در كارگزار مقدماتي (مقدا) جهت رزرواسيون، گفت: فيش (سند) معتبر ثبت نام عمره كه در بند الف به آن اشاره شده، اصل و تصوير قبض سپرده‌گذاري اوليه و كارت و يا شماره ملي و تصوير آن از مدارك مورد نياز براي ثبت‌نام اوليه است.
شيباني در خصوص مدارك مورد نياز ثبت نام در كارگزار عامل (مقصد) جهت ثبت نام قطعي، گفت: برگه رزرواسيون اوليه ممهور به مهر كارگزار مقدماتي، اصل و تصوير قبض سپرده گذاري اوليه، كارت يا شماره ملي، گذرنامه معتبر با حداقل 7 ماه اعتبار از تاريخ پرواز، يك قطعه عكس 4×6 رنگي، زمينه روشن مطابق با عكس گذرنامه و 4 قطعه عكس 3×4 رنگي، زمينه روشن از مدارك مورد نياز براي ثبت‌نام قطعي است.
وي اظهار داشت: متقاضيان با توجه به مفاد جدول شماره دو (هزينه سفر، مقصد و تاريخ پرواز) بايد به يكي از دفاتر كارگزاري قيد شده در جدول شماره يك مراجعه و نسبت به ثبت نام مقدماتي (ذخيره جا) اقدام كنند.
مدير حج و زيارت استان تهران اضافه كرد: ترتيب قرار گرفتن اطلاعات جداول مذكور هيچ ارتباطي با يكديگر ندارد.وي گفت: متقاضيان قبل از واريز هزينه تشرف نسبت به درست بودن مشخصات خود در قبض واريز هزينه سفر توجه كنند و در صورت هرگونه مغايرت حتماً نسبت به اصلاح آن توسط كارگزار مقدماتي اقدام كنند تا دچار مشكل نشوند.شيباني ادامه داد: منظور از كارگزار مقدماتي،‌ دفتر يا شركت زيارتي است كه عمل رزرو و ثبت اطلاعات اوليه متقاضي را انجام داده و كارگزار عامل هم دفتر يا شركتي است كه مسئوليت عمليات ثبت نام قطعي، آموزش زائر و اعزام را برعهده خواهد داشت.
مدير حج و زيارت استان تهران يادآور شد: هر يك از متقاضيان واجدالشرايط 17 سال به بالا كه تا پايان فروردين ماه 88 تصميم به عزيمت دارند، بايد در هنگام ثبت نام گذرنامه خود را كه حداقل هفت ماه از تاريخ پرواز گروه ثبت نامي اعتبار داشته باشد را ارائه كنند.
وي در خصوص زمان پذيرش و ثبت نام گفت: ثبت نام مرحله اول همزمان از ساعت 8 صبح (با رعايت نوبت) روز جمعه مورخ 11/11/87 آغاز و تا تكميل ظرفيت هر يك از كاروان‌ها حداكثر تا ساعت 16 روز پنجشنبه 17/11/87 ادامه دارد.
زمان پذيرش و ثبت‌ناممدير حج و زيارت استان تهران اضافه كرد: ثبت نام همه روزه از ساعت 8 صبح تا 16 با استثناء (وقت نماز) انجام مي‌شود.
شيباني در ادامه افزود: مبلغ هزينه سفر با توجه به تاريخ تشرف، شرايط محل اسكان و مقصد پرواز (جده – مدينه) متفاوت است.
وي افزود: عدم ارائه هر يك از مدارك لازم هنگام ثبت نام و عدم پرداخت مابه‌التفاوت هزينه‌هاي سفر و ارائه فيش بانكي تاييد شده، ظرف مهلت مقرر (72 ساعت)، به منزله انصراف از سفر تلقي شده و كارگزاران محترم ملزم به جايگزيني افراد جديد از طريق مديريت استان تهران خواهند بود.مدير حج و زيارت استان تهران افزود: ضروري است بين متقاضي و كارگزار قرارداد امضاء شود.
وي تصريح كرد: بخش عمده هزينه سفر زائرين از طريق قبوض پرداختي مابه‌التفاوت (كه نمونه آن را در اطلاعيه روز چهارشنبه روزنامه كيهان و اطلاعات به چاپ مي‌رسد) به حساب بانكي مربوطه واريز مي‌شود و فقط هزينه‌هاي تكليفي همچون پذيرش، آموزش و …(جدول شماره 3) به حساب بانكي كارگزار واريز مي‌شود. هزينه‌هاي مذكور به طور مشخص در قرارداد درج شود و به جز هزينه‌هاي ياد شده و نيز هزينه‌ ذخيره جا (20 هزار ريال نقدي) هنگام ثبت نام مقدماتي، كارگزاران محترم مجاز به دريافت هيچ وجهي تحت هيچ عنواني نخواهند بود.
وي ادامه داد: تشرف معتمرين با گذرنامه عادي (بين‌المللي) خواهد بود.شيباني گفت:دريافت گذرنامه، پرداخت عوارض خروج و واكسيناسيون به عهده متقاضي است.وي اظهار داشت: به غير از همسر صاحب گذرنامه، براي ساير افراد خانواده (فرزندان ذكور و اناث) كه زمان پرواز 17 سال تمام داشته باشند، ارائه گذرنامه انفرادي ضروري است.
مدير حج و زيارت استان تهران خاطرنشان كرد: عكس فرزندان زير 2 سال كه به همراه والدين خود نامنويسي مي‌شوند بايد در گذرنامه الصاق شده باشد.
شيباني يادآور شد: خروج از كشور مشمولين وظيفه عمومي و پرسنل نيروهاي مسلح تابع مقررات مربوطه مي‌باشد و در پروازهاي تا پايان فروردين ماه 1388 پذيرش آنان منوط به ارائه گذرنامه معتبر و داراي اجازه خروج از كشور خواهد بود.مدير حج و زيارت استان تهران تاكيد كرد: مسئوليت ممنوع‌الخروج بودن (تشابه اسمي، بدهي مالياتي و …) بر عهده شخص زائر خواهد بود.
وي ادامه داد: قبل از تاريخ اعلام شده، كارگزاران، مجاز به پذيرش متقاضيان به هيچ وجه تحت عناوين رزرو، ليست انتظار و غيره نبوده و ثبت نام فقط در روز و ساعت اعلام شده با حضور ناظرين اين مديريت مجاز خواهد بود.
شيباني افزود: اعزام متقاضيان از طريق دفاتر و شركت‌هاي خدمات سياحتي، گردشگري و زيارتي مجاز اعلام شده خواهد بود. لذا هرگونه ثبت نام در غير از دفاتر و شركت‌هاي مذكور فاقد اعتبار بوده و مديريت حج و زيارت در قبال اينگونه متقاضيان هيچگونه مسئوليتي نداشته و با افراد و شركت‌هاي غيرمجاز كه اقدام به ثبت نام نمايند، برخورد قانوني صورت خواهد گرفت.
مدير حج و زيارت استان تهران تصريح كرد:‌متقاضيان مي‌توانند فقط براي خود و همراهان درجه اول (همسر، فرزندان، پدر، مادر، خواهر و برادر) ثبت نام كنند و هر يك از منسوبين ديگر ايشان بايد شخصا جهت ثبت نام حضور يافته و با رعايت نوبت و شرايط لازم نام‌نويسي كنند.
وي اضافه كرد: حضور متقاضيان محترم با توجه به شرايط ذكر شده هنگام ثبت نام ضروري است و ناظرين اين مديريت، يك ساعت قبل از شروع ثبت نام براي نظارت و رعايت نوبت در محل حضور خواهند داشت.
شيباني ادامه داد: چنانچه در مدت مقرر ظرفيت‌هاي اعلام شده تكميل نشود، از اولويت‌هاي بعدي دعوت بعمل خواهد آمد.
وي اضافه كرد:‌گروه‌بندي هتل‌هاي محل استقرار زائرين در مكه مكرمه و مدينه منوره با استانداردهاي رايج بين‌المللي منطبق نبوده و بر اساس امكانات موجود در كشور عربستان تنظيم شده است.مدير حج و زيارت استان تهران تاكيد كرد:‌مدت سفر عمره 12 روز است.تشرف به تبع ديگريمدير حج و زيارت استان تهران ادامه داد:‌چنانچه يكي از زوجين داراي سند ثبت نامي با اولويت‌ تشرف در عمره 1388 و همسر وي نيز داراي سند ثبت نام بانك ملت باشد، تشرف هر دو بصورت همزمان و رعايت ساير ضوابط مربوطه بلامانع است.
وي افزود: چنانچه زوجين با يكي از آنان داراي سند ثبت نام با اولويت‌ تشرف در عمره 1388 و همسر يا فرزندانش يا هر دو ثبت نامي بانك ملت باشند، تشرف همه آنان بصورت همزمان با رعايت ساير ضوابط مربوطه بلامانع است، مشروط بر آنكه فرزند يا فرزندانف تحت تكلف و مجرد باشند.
شيباني يادآور شد: چنانچه زوجين با يكي از آنان داراي سند ثبت نامي با اولويت تشرف در عمره 1388 بوده و از متولدين 1313 و ما قبل آن 75 سال و بالاتر باشند، همسر و يا يكي از فرزندان كه سند ثبت نامي بانك ملت را داشته باشند مي توانند با وي مشرف شوند.
وي اضافه كرد:‌چنانچه فرد داراي سند ثبت نامي با اولويت‌ تشرف در عمره 1388 باشد و پدر يا مادر وي متولد 1313 و ما قبل آن (75 سال و بالاتر) باشد و داراي سند ثبت نامي بانك ملت باشند تشرف همزمان با متقاضي با رعايت ساير ضوابط مربوطه بلامانع است.
وي گفت:چنانچه والدين هر دو داراي سند ثبت نامي با اولويت تشرف در عمره 88 باشد كه فرزند يا فرزندان 12 سال و كمتر از آن (متولدين 1376 و بعد از آن) فاقد هر گونه سند ثبت نامي بانكي باشند تشرف آنان همزمان با والدين با رعايت ساير ضوابط مربوطه بالامانع است.
مدير حج و زيارت استان تهران بيان كرد:‌ در صورت داشتن قبوض سپرده گزاري فرزندان زير 12 سال و عدم ارائه آن به كارگزار (با توجه به كنترل و تائيد واحد رايانه سازمان)، حج و زيارت استان تهران مجاز به حذف آنها از فهرست كارگزار خواهد بود.
شيباني گفت: از آنجا كه مسئول اخذ مجوز تشرف به تبعيت فقط دفاتر و شركت‌هاي كارگزاري است، متقاضيان از مراجعه به دفتر حج و زيارت استان تهران جداً خودداري كنند. بديهي است مجوز‌هاي مربوطه فقط به كارگزار ارائه مي‌شود. انتقال سند عمره به ديگريمدير حج و زيارت استان تهران در ادامه گفت: واگذاري اسناد عمره به بستگان درجه يك (پدر مادر، فرزند، همسر، خواهر و برادار)، بدون نياز به معرفينامه سازمان حج و با مراجع مستقيم به دفاتر اسناد رسمي و ارائه اصل و كپي شناسنامه و اصل صلح نامه هنگام ثبت نام مجاز است.
شيباني افزود: واگذاري اسناد عمره به بستگان درجه دو نسبي و سببي (پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمو، عمه، خاله، دايي، داماد، عروس، نوه) كه با ارائه مدارك لازم به سهولت قابل احراز باشد، ضمن معرفي حج و زيارت استان تهران به دفاتر اسناد رسميف با تسليم معرفينامه حج و زيارت و اصل صلح نامه به كارگزار مجاز است.
وي يادآور شد: وگذاري اسناد عمره بندهاي يك و دو فقط براي يكبار مجاز بوده و ساير واگذاري ها منتفي است.مدير حج و زيارت استان تهران تصريح كرد: صاحبان اسناد انتقالي از امتياز تشرف به تبع ديگري و همراه بردن فرزندان زير 12 سال بند (و) برخوردار نخواهد بود.
شيباني در پايان تاكيد كرد: اعزام پذيرش شدگان منوط به صدور رواديد ويزا توسط سفارت عربستان در ايران است و در صورت بروز هر گونه موارد پيش بيني نشده، تاخير و يا عدم انجام پرواز مسئوليتي متوجه مديريت حج و زيارت استان تهران نيست.

دسته‌ها
خبر

بازگشت رونالدينيو به تيم ملي برزيل

كارلوس دونگا سرمربي تيم ملي فوتبال برزيل پس از مدت‌ها رونالدينيو را به تيم ملي اين كشور دعوت كرد.

به گزارش ايسنا، سلكائو پس از مدت‌ها مي‌تواند شاهد حضور ستاره‌ي خود باشد.

رونالدينيو بازيكن برزيلي خط مياني ميلان براي بازي دوستانه برزيل برابر ايتاليا به تيم ملي كشورش دعوت شد. اين بازي روز دهم فوريه در شهر لندن برگزار مي‌شود.

دعوت از رونالدينيو در حالي صورت مي‌گيرد كه ديگو بازيساز برزيلي خط مياني وردربرمن در فهرست دونگا جايي ندارد.

رونالدينيو پيش از اين از سوي دونگا براي بازي برابر پرتغال و همچنين رقابت‌هاي مقدماتي جام جهاني 2010 برابر كلمبيا به تيم ملي برزيل دعوت نشده بود.

دونگا گفت: «مي‌دانستيم كه مي‌توانيم روي او حساب كنيم. البته اگر او بازي‌هاي بيشتري را براي ميلان انجام دهد.»

فليپو ملو بازيكن 22 ساله‌ي باشگاه فيورنتينا براي نخستين بار در فهرست تيم ملي برزيل ديده مي‌شود. آمائوري مهاجم يوونتوس هم كه در فصل جاري توانسته يازده بار براي اين تيم گلزني كند جايي در فهرست دونگا ندارد.

اين مهاجم 28 ساله پيش از اين اعلام كرده است كه درخواست دريافت گذرنامه‌ي ايتاليايي را داده است.

دسته‌ها
خبر

كودچيني از چلسي فرار كرد!

كارلو كودچيني راهي تاتنهام شد.

به گزارش ايسنا، دروازه‌بان 35 ساله‌ي چلسي پس از مدت‌ها نيمكت نشيني در جمع آبي‌هاي لندن نتوانست جانشين پتر چك را تحمل كند و سرانجام به عنوان بازيكن آزاد راهي تاتنهام ديگر تيم لندني شد.

پيوستن اين دروازه‌بان به تاتنهام يكي از تقاضاهاي هري ردنپ سرمربي تاتنهام بود. او به دنبال يافتن جانشيني براي گومس سنگربان مصدوم تيمش بود.

دسته‌ها
خبر

بلان با بوردو تمديد كرد

سرمربي تيم فوتبال بوردو فرانسه قرارداد خود را با اين باشگاه تمديد كرد.

به گزارش فارس و به نقل از روزنامه اكيپ، لوران بلان روز دوشنبه در محل باشگاه بوردو حاضر شد و در پي توافق قبلي، قراردادي تا سال 2011 امضا كرد.

ژان لوئيس گاسه، دستيار بلان در بوردو نيز قرارداد خود را براي اين مدت تمديد كرد.

سرمربي و مربي تيم بوردو ،‌هر دو از سال 2007 عهده دار مسئوليت هدايت تيم شدند.

بلان كه در گذشته در تيم هاي مختلفي از جمله ملي فرانسه، منچستريونايتد انگليس و … بازي كرده، در همان سال ورودش به بوردو ، مربي سال فرانسه شد.

بوردو در حال حاضر تيم دوم جدول ليگ فرانسه (لوشامپيونه) است و در كنار المپيك ليون از جمله مدعيان قهرماني اين پيكارها به شمارمي رود.

دسته‌ها
خبر

بازتاب sms ايراني‌ها به نود در سايت‌هاي خارجي

در آخرين نظرسنجي برنامه نود بيش از 97 درصد از راي دهندگان با تحريم اين برنامه تلويزيوني مخالفت كردند.

به گزارش فارس و به نقل از ترند آذربايجان، برنامه تلويزيوني 90 شب گذشته با حال و هوايي متفاوت آغاز شد و تا بامداد امروز ادامه داشت تا راي گيري درباره بودن يا نبودن آن ميان مردم ايران مطرح شود و آنها راي مثبت يا منفي بدهند.

با توجه به درگيري فدراسيون فوتبال ايران و برنامه 90 نظرسنجي با sms انجام شد و مردم ايران دوشنبه شب به ادامه فعاليت آن راي دادند. عادل فردوسي پور، مجري برنامه 90 با توجه به انتقادهايي كه در ماه جاري به نحوه مديريت مديران داشته به شدت مورد حمله قرار گرفت و اين برخوردها تا حدي پيش رفت كه اين برنامه تلويزيوني در آستانه تحريم قرار گرفت.

با توجه به درگيري هايي كه ميان تني چند از مسئولان سازمان تربيت بدني و فدراسيون فوتبال با برنامه 90 به وجود آمده بود، شمار زيادي از مردم ايران براي تماشاي برنامه شب گذشته بي صبرانه انتظار كشيدند. بيش از 97 درصد sms مردم اين بود كه برنامه 90 به كارش ادامه دهد؛ چون موافق آن هستند.

با وجود آنكه اين برنامه تلويزيوني در آخرين ساعت روز اجرا شد، اما بيش از 2 ميليون نفر در كوتاه ترين زمان ممكن در مسابقه پيامك شركت كردند و بين سازمان تربيت بدني، فدراسيون فوتبال و برنامه 90 به اين برنامه تلويزيوني راي دادند.

گفتني است غير از پرند آذربايجان، سايت هاي خبري اين كامينگ و سيتي زن كانادا، تاپ نيوز هندوستان و چند سايت آسيايي و اروپايي بازتاب اين برنامه را منتشر كردند.

سايت اخبار آذربايجان نيز با انتشار بخشي از صحبت هاي عادل فردوسي پور نوشت: اين راي گيري نشان داد مردم برنامه 90 را دوست دارند.

دسته‌ها
خبر

تو با تقلب رئيس شده‌اي

رئيس سابق بارسلونا مدعي است در انتخابات اخير اين باشگاه تقلب صورت گرفته است.

به گزارش فارس و به نقل از آس اسپانيا، خوان گاسپارت گفت: مداركي در اختيار دارم كه ثابت مي كند انتخابات اخير پاك و بدون دستكاري برگزار نشده و همه پرسي در مورد ابقاي لاپورتا كاملا تحت تاثير نرم افزارهاي اينترنتي بوده است. لاپورتا با تقلب رئيس بارسا شده است.

وي افزود: به احترام باشگاه بارسلونا سكوت كرده ام اما اگر مجبور شوم اين مدارك را در اختيار روزنامه ها قرار مي دهم. بارسلونا در شرايط ايده آلي به سر مي برد و من نمي خواهم براي تيم خود دردسر درست كنم.

خوان لاپورتا در خصوص این حملات گاسپارت گفت: وضعيتي كه در رئال مادريد شكل گرفت هرگز در بارسلونا رخ نمي دهد چرا كه در اين باشگاه مردم تصميم مي گيرند.

وي افزود: قراداد بدون مشكل من تا پايان 2010 است و هيچ عاملي به غير از مردم نمي تواند در كار من دخالت كند.

دسته‌ها
خبر

استراحت مطلق يوسف كرمي تا آخر بهمن

قهرمان تكواندو جهان تا آخر بهمن ماه نمي تواند در تمرينات تيم ملي شركت كند.

به گزارش فارس، يوسف كرمي كه چندي پيش از ناحيه جداره شكم تحت عمل جراحي قرار گرفت اكنون استراحت مطلق دارد.

وي در خصوص احتمال دعوت به تيم ملي از هفته آينده گفت: تا آخر اين ماه بايد در خانه به استراحت كامل بپردازم و فكر نمي كنم بتوانم در اردوي تيم ملي شركت كنم.

كرمي افزود: فردا دوباره پزشك متخصص مرا معاينه خواهد كرد تا نحوه تمريناتم مشخص شود. بعد از آن تكليف خود را خواهم دانست.

دسته‌ها
خبر

مخالفت يزداني خرم با استعفاي خلقي

محمدرضا يزداني‌خرم با استعفاي رييس هيات كشتي خراسان رضوي مخالفت كرد.

به گزارش ايسنا، هيات كشتي خراسان رضوي در چند روز گذشته خبرساز شد و اداره كل تربيت بدني خراسان رضوي اعلام كرد كه خلقي از رياست هيات استعفا كرده و حتي فخار را به عنوان سرپرست جديد معرفي كرد اما، ظاهرا وضعيت به گونه ديگري است و با حمايت فدراسيون كشتي، خلقي همچنان رييس هيات است.

در مسابقه تيم‌هاي راه‌آهن خراسان و عسگري محمديان نيز حواشي مختلفي بر سر همين موضوع به وجود آمد.

جواد رائيني نايب رييس هيات كشتي خراسان رضوي در اين رابطه به خبرنگار ايسنا گفت: رييس فدراسيون كشتي با استعفاي خلقي مخالفت كرد و وي همچنان رييس هيات خواهد بود. روز چهارشنبه نيز خلقي نشست مطبوعاتي خواهد داشت تا در رابطه با مسايل مختلف صحبت كند.

دسته‌ها
خبر

درخواست حكم حكومتي براي پروِژه استاني!

در پی بالا گرفتن اختلاف دستگاهها براي اجراي يكي از مصوبات سفر استاني هيات دولت در مازندران ، مهندس كريمي در نشست صميمي با خبرنگاران اظهار داشته : احداث پالايشگاه در مازندران به حكم حكومتي نياز دارد .

به نوشته دريانيوز، اين گفته كه در شكل و ظاهر خود و مطابق آنچه روي خروجي يكي از خبرگزاري ها قرار گرفته هيچ سنخيتي با وظايف و اختيارات اين مقام استاني ندارد، ناشي از اختلاف نظري است كه بين دستگاههاي پيگير احداث پالايشگاه با سازمان حفاظت از محيط زيست بوجود آمده است.

سيد محمد كريمي اظهار داشته : محيط زيست با احداث پالايشگاه نفت در مازندران مخالفت مي كند و اين موضوع غير منطقي نيست ، البته احداث پالايشگاه مصوبه دولت است و سازمان حفاظت از محيط زيست بايد به ما بگويد چه پيشنهاد يا راهكاري براي حفظ محيط زيست دارد.

این سایت محلی مدعی شد: اين درخواست در تاريخ انقلاب اسلامي يك بدعت محسوب مي شود چرا كه تاكنون صدور احكام حكومتي در موارد محدود از سوي بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي و نيز مقام معظم رهبري در حوزه هاي كلان و ملي صورت گرفته و براي صدور آن درخواست به اين شكل ، مستقيم صدور حكم از سوي اين يا آن مقام يا استاندار نشده است.

دسته‌ها
خبر

کنگره منطقه‌اي دخانيات و سلامت

نخستين کنگره منطقه‌اي دخانيات و سلامت، از تاريخ 9 تا 11 بهمن ماه با حضور وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و فرهنگ و ارشاد اسلامي در کيش برگزار مي‌شود.

بنا بر اين گزارش، در اين کنگره محورهايي چون اپيدميولوژي و علل گرايش به دخانيات، روش‌هاي پيشگيري، دخانيات و سلامت اجتماعي، باورهاي فرهنگي و مصرف دخانيات، دخانيات و سلامت جسمي، دخانيات و سلامت رواني، موانع اجراي قوانين مربوط به منع مصرف دخانيات، تجارب و هم‌انديشي کشورهاي منطقه و ترك دخانيات با حضور متخصصان برجسته داخلي و خارجي مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.

برگزاري کارگاه و سمينارهاي جنبي، پانل‌هاي تخصصي و هم‌انديشي کارشناسان و متخصصان حوزه دخانيات و سلامت از ديگر بخش‌هاي اين کنگره است.

گفتني است، برگزاري اين کنگره از سوي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان و در ادامه تجربه برگزاري موفق کنگره كشوري دخانيات و سلامت، با هدف بررسي اثرات مختلف بهداشتي، اجتماعي و اقتصادي دخانيات در كشور و تبادل نظر درباره راهكارهاي مختلف مبارزه با اين پديده شوم در سطح کشورهاي منطقه صورت مي‌گيرد.

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، سازمان منطقه آزد کيش جمعيت مبارزه با دخانيات ايران، انجمن قلب ايران، بنياد قلب ايران و مرکز توسعه سلامت کيش، از ديگر نهادهاي همکار در برگزاري اين کنگره هستند.